GİZLİLİK POLİTİKASI

This privacy policy describes how yolacikarken.com uses and protects any information that you give yolacikarken.com when you use this website.

Bu gizlilik politikası yolacikarken.com web sitesini kullanırken vermiş olduğunuz bilgilerin yolacikarken.com tarafından nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklar.

yolacikarken.com is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement. yolacikarken.com may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes.

yolacikarken.com gizliliğinizin korunmasını sağlamaya kararlıdır. Bu web sitesini kullanırken tanımlanabileceğiniz belirli bilgileri vermenizi istersek, yalnızca bu gizlilik bildirimine uygun olarak kullanılacağından emin olabilirsiniz. yolacikarken.com, bu sayfayı güncelleyerek bu politikayı zaman zaman değiştirebilir. Herhangi bir değişiklikten memnun olduğunuzdan emin olmak için bu sayfayı zaman zaman kontrol etmelisiniz.

This policy is effective from 01.03.2020

Bu politika 01.03.2020 tarihinden itibaren geçerlidir

What we collect: We may collect the following information: name and job title contact information, including email address demographic information, such as postcode, preferences and interests, other information relevant to customer surveys and/or offers.

Topladıklarımız: Aşağıdaki bilgileri toplayabiliriz: posta kodu, tercihler ve ilgi alanları gibi e-posta adresi demografik bilgileri, müşteri anketleri ve / veya teklifleri ile ilgili diğer bilgiler dahil ad ve iş unvanı iletişim bilgileri.

What we do with the information we gather

Topladığımız bilgilerle ne yapıyoruz

We require this information to understand your needs and provide you with a better service, particularly for the following reasons: Internal record keeping We may use the information to improve our products and services. We may periodically send promotional emails about new products, special offers or other information which we think you may find interesting, using the email address which you have provided.

Bu bilgilerin, özellikle aşağıdaki nedenlerle ihtiyaçlarınızı anlaması ve size daha iyi bir hizmet sunmasını istiyoruz: Dahili kayıt tutma Bilgileri, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için kullanabiliriz. Verdiğiniz e-posta adresini kullanarak yeni ürünler, özel teklifler veya ilginç bulabileceğinizi düşündüğümüz diğer bilgiler hakkında düzenli aralıklarla promosyon e-postaları gönderebiliriz.

From time to time, we may also use your information to contact you for market research purposes. We may contact you by email, phone, fax or mail. We may use the information to customise the website according to your interests.

Zaman zaman bilgilerinizi pazar araştırması amacıyla sizinle iletişim kurmak için de kullanabiliriz. Sizinle e-posta, telefon, faks veya posta yoluyla iletişim kurabiliriz. Bilgileri, web sitesini ilgi alanlarınıza göre özelleştirmek için kullanabiliriz.

Security

Güvenlik

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

Bilgilerinizin güvenli olduğundan emin olmayı taahhüt ediyoruz. Yetkisiz erişimi veya ifşayı önlemek için, çevrimiçi olarak topladığımız bilgileri korumak ve güvenceye almak için uygun fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürleri uygulamaya koyduk.

Cookies

Çerezler

We use technologies, such as cookies (https://www.aboutcookies.org), to customise content and advertising, to provide social media features and to analyse traffic to the site. We may also share information about your use of our site with our trusted social media, advertising and analytics partners.

İçeriği ve reklamları özelleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve siteye gelen trafiği analiz etmek için çerezler (https://www.aboutcookies.org) gibi teknolojiler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri güvenilir sosyal medya, reklamcılık ve analiz ortaklarımızla da paylaşabiliriz.

Facebook.com
Analytics.google.com

A cookie is a small file which asks permission to be placed on your computer’s hard drive. Once you agree, the file is added and the cookie helps analyse web traffic or lets you know when you visit a particular site. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes and dislikes by gathering and remembering information about your preferences. We use traffic log cookies to identify which pages are being used. This helps us analyse data about web page traffic and improve our website in order to tailor it to customer needs. We only use this information for statistical analysis purposes and then the data is removed from the system. Overall, cookies help us provide you with a better website by enabling us to monitor which pages you find useful and which you do not. A cookie in no way gives us access to your computer or any information about you, other than the data you choose to share with us. You can choose to accept or decline cookies.  

Çerez, bilgisayarınızın sabit diskine yerleştirilmek için izin isteyen küçük bir dosyadır. Kabul ettiğinizde, dosya eklenir ve çerez web trafiğini analiz etmeye yardımcı olur veya belirli bir siteyi ziyaret ettiğinizde size bilgi verir. Çerezler, web uygulamalarının size bireysel olarak yanıt vermesine izin verir. Web uygulaması, tercihleriniz hakkında bilgi toplayarak ve hatırlayarak işlemlerini ihtiyaçlarınıza, beğenilerinize ve beğenilmediğinize göre düzenleyebilir. Hangi sayfaların kullanıldığını belirlemek için trafik günlüğü çerezlerini kullanıyoruz. Bu, web sayfası trafiğiyle ilgili verileri analiz etmemize ve web sitemizi müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlamamıza yardımcı olur. Bu bilgileri yalnızca istatistiksel analiz amacıyla kullanıyoruz ve veriler sistemden kaldırılıyor. Genel olarak, çerezler hangi sayfaları yararlı bulduğunuzu ve hangilerini kullanmadığınızı izlememizi sağlayarak size daha iyi bir web sitesi sunmamıza yardımcı olur. Çerez hiçbir şekilde bizimle paylaşmayı seçtiğiniz veriler dışında bilgisayarınıza veya sizinle ilgili herhangi bir bilgiye erişmemizi sağlar. Çerezleri kabul etmeyi veya reddetmeyi seçebilirsiniz.

Links to other websites

Diğer web sitelerine bağlantılar

Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

Web sitemiz diğer ilgi çekici web sitelerine bağlantılar içerebilir. Ancak, sitemizden ayrılmak için bu bağlantıları kullandıktan sonra, diğer web sitesi üzerinde herhangi bir kontrolümüz olmadığını unutmayın. Bu nedenle, bu siteleri ziyaret ederken verdiğiniz hiçbir bilginin korunması ve gizliliğinden sorumlu olamayız ve bu siteler bu gizlilik bildirimine tabi değildir. Dikkatli olmanız ve söz konusu web sitesi için geçerli gizlilik bildirimine bakmanız gerekir.

Social Media

Sosyal Medya

We embed a Facebook widget to allow you to see number of likes/shares/recommends and “like/share/recommend” our webpages. This widget may collect your IP address, your web browser User Agent, store and retrieve cookies on your browser, embed additional tracking, and monitor your interaction with the widget, including correlating your Facebook account with whatever action you take within the widget (such as “liking/sharing/recommending” our webpage), if you are logged in to Facebook. For more information about how this data may be used, please see Facebook’s data privacy policy: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Beğenilenlerin / paylaşımların / önerilerin sayısını görmenize ve web sayfalarımızı “beğen / paylaş / öner” e izin veren bir Facebook widget’ı yerleştirdik. Bu widget, IP adresinizi, web tarayıcınızın Kullanıcı Aracısını toplayabilir, tarayıcınızda çerezleri depolayabilir ve alabilir, ek izleme yerleştirebilir ve widget’ınızdaki herhangi bir işlemle (ör. “Beğenme / paylaşma / önerme” web sayfamız), Facebook’a giriş yaptıysanız. Bu verilerin nasıl kullanılabileceği hakkında daha fazla bilgi için lütfen Facebook’un veri gizliliği politikasına bakın: https://www.facebook.com/about/privacy/update

We use Pinterest Save widget at our website to allow you to pin images to Pinterest from our webpages. These requests may track your IP address in accordance with their data privacy policy: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Web sayfalarımızdan görüntüleri Pinterest’e sabitlemenizi sağlamak için web sitemizde Pinterest Kaydet widget’ını kullanıyoruz. Bu istekler IP adresinizi veri gizlilik politikalarına uygun olarak izleyebilir: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

We use a Twitter Tweet widget at our website. As a result, our website makes requests to Twitter’s servers for you to be able to tweet our webpages using your Twitter account. These requests make your IP address visible to Twitter, who may use it in accordance with their data privacy policy: https://twitter.com/en/privacy#update

Web sitemizde bir Twitter Tweet widget’ı kullanıyoruz. Sonuç olarak web sitemiz, Twitter hesabınızı kullanarak web sayfalarımızı tweetleyebilmeniz için Twitter’ın sunucularına istekte bulunur. Bu istekler IP adresinizi, veri gizliliği politikalarına uygun olarak kullanabilen Twitter’a görünür hale getirir: https://twitter.com/en/privacy#update

Controlling your personal information

Kişisel bilgilerinizi kontrol etme

You may choose to restrict the collection or use of your personal information in the following ways:

Kişisel bilgilerinizin toplanmasını veya kullanılmasını aşağıdaki şekillerde kısıtlamayı seçebilirsiniz:

Whenever you are asked to fill in a form on the website, you will always be given the opportunity to unsubscribe or be removed from any mailings or marketing. If you have previously agreed to us using your personal information for direct marketing purposes, you may change your mind at any time by writing to or emailing us at yolacikarken@gmail.com.

Web sitesindeki bir formu doldurmanız istendiğinde, size her zaman abonelikten çıkma veya herhangi bir posta veya pazarlamadan çıkarılma fırsatı verilir. Daha önce kişisel bilgilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla kullanmayı kabul etmişseniz, fikrinizi istediğiniz zaman yolacikarken@gmail.com adresine yazarak veya bize e-posta göndererek değiştirebilirsiniz.

We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so. We may use your personal information to send you promotional information about third parties which we think you may find interesting if you tell us that you wish this to happen.

İzniniz yoksa veya yasalarca gerekli olmadıkça, kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflara satmayacak, dağıtmayacak veya kiralamayacağız. Kişisel bilgilerinizi, bunun gerçekleşmesini istediğinizi bize bildirirseniz, ilginç bulabileceğinizi düşündüğümüz üçüncü taraflarla ilgili tanıtım bilgilerini göndermek için kullanabiliriz.

You may request details of personal information which we hold about you under the Data Protection Act 1998. A small fee will be payable. If you would like a copy of the information held on you, please write to:

1998 tarihli Veri Koruma Yasası kapsamında hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilerin detaylarını talep edebilirsiniz. Küçük bir ücret ödenecektir. Size ait olan bilgilerin bir kopyasını istiyorsanız, lütfen aşağıdaki adrese yazın:

yolacikarken@gmail.com

If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please write to us as soon as possible at the above address. or email us at yolacikarken@gmail.com.

Sizinle ilgili tuttuğumuz bilgilerin yanlış veya eksik olduğuna inanıyorsanız, lütfen yukarıdaki adrese en kısa zamanda bize yazın. veya yolacikarken@gmail.com adresinden bize e-posta gönderin.